Contact

• Office: Bettina Däweritz
Mail:
b.daeweritz@designberlin.de
Tel. 033633/68 69-0

• CEO/Manager: Jan Lechler
Mail:
j.lechler@designberlin.de
Tel. 033633/68 69-0

• Project manager: Frank Steyer
Mail:
f.steyer@designberlin.de
Tel. 033633/68 69-15

• Project manager: Christian Wozniak
Mail:
c.wozniak@designberlin.de
Tel. 033633/68 69-14

• Architect / Designer: Heike Reinhold
Mail:
h.reinhold@designberlin.de
Tel. 037602/6 42 86

• Graphic artist: Juliane Müller
Mail:
j.mueller@designberlin.de
Tel. 033633/68 69-17